Edukacja dorosłych na rzecz zrównoważonego życia

Zdrowy, aktywny styl życia oparty na harmonii z samym sobą i otaczającym światem jest celem, który wiele osób chciałoby osiągnąć.
Jak jednak zacząć budować bardziej zrównoważone życie? Według nas, odpowiedź na to pytanie leży w edukacji.

Dlatego też trzy organizacje pozarządowe:

opracowały inicjatywę “Edukacja dorosłych na rzecz zrównoważonego życia” – projekt Erasmus+ KA2 w zakresie edukacji dorosłych.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozycji dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym i stworzenie dla nich nowych możliwości, aby mogli zdobyć cenną wiedzę i umiejętności, a także wykształcić nowe postawy, które pomogą im prowadzić bardziej zrównoważone, aktywne życie.

Podczas projektu skupiamy się na badaniu czterech Celów Zrównoważonego Rozwoju, określonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych:

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom zdrowe życie oraz promować dobrobyt
Cel 4: Zapewnić wszystkim wysokiej jakości edukację oraz promować uczenie się przez całe życie
Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu
Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Główne rezultaty projektu:

  • Szkolenie online dla dorosłych zagrożonych wykluczeniem.
  • Pakiet szkoleniowy dla ekspertów zajmujących się edukacją dorosłych.

Oba szkolenia będą zawierały materiały edukacyjne, takie jak filmy wideo, wywiady z ekspertami, teksty wprowadzające, interaktywne zadania i quizy, jak również zadania oceniające naukę, tak aby nasi słuchacze otrzymali kompleksowy pakiet edukacyjny, który pomoże im zrozumieć cele zrównoważonego rozwoju i zdobyć umiejętności niezbędne do zastosowania nowej wiedzy w praktyce. W rezultacie staną się bardziej aktywnymi obywatelami Unii Europejskiej, przynoszącymi pozytywne zmiany w swoich społecznościach i w Europie.